U-CAN – För sjukvården

U-CAN samlar information, tumörprov, blodprov och biomolekyler från patienter med cancer före, under och efter behandling tillsammans med klinisk information. Insamlingen sker på ett standardiserat sätt, men anpassat till respektive diagnos. I dagsläget samlar U-CAN-prover inom nio diagnosområden. 

Det insamlade materialet görs tillgängligt för olika forskningsprojekt. De kliniska uppgifter som registreras är huvudsakligen information som alltid journalförs och förs över till kvalitetsregister. Blodprover skickas till centrallaboratorium för snabb centrifugering, alikvotering och biobankning. Tumörvävnad och närliggande normal vävnad omhändertas färskt, paraffinbäddas för diagnostik och färskfryses för biobankning. 

U-CAN tillhandahåller rutiner som används inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion för sjukhus som vill bedriva provsamling från cancerpatienter på ett strukturerat sätt.

Kontakta vår projektkoordinator för ytterligare information.

Senast uppdaterad: 2021-08-31