U-CAN – För patienter

Prov och information samlas in för cancerforskning

Det övergripande målet för U-CAN är att vara en resurs för forskning som syftar till att bl.a. utveckla nya metoder för att ställa diagnos, möjliggöra tidig upptäckt av cancer, eller för att förutse den mest effektiva behandlingen på individuell nivå. För att kunna utföra denna typ av forskning behövs tillgång till prov och information från patienter. Genom att driva en strukturerad provinsamling förbättrar U-CAN-projektet både tillgången och kvaliteten på insamlade patientprover, och utgör därmed grunden för högkvalitativ cancerforskning.

Det unika med U-CAN-projektet är att prover från samma patient samlas över tid vilket gör det möjligt att ställa avancerade frågor om tumörers utveckling och behandling. Genom att delta i U-CAN kan du därför bidra till att ge forskare bättre möjligheter att förstå och behandla cancer. Som medverkande i U-CAN samtycker man till att lämna prov som öronmärks specifikt för forskningsändamål. Detta innebär att du ombeds att lämna extra blodprov och att både blodproven och bitar av tumören sparas i en biobank, samt att information från bl.a. patientjournalen, enkäter, röntgenundersökningar och laboratorieundersökningar samlas in och används för forskning. De prov och data som samlas in kommer därefter att kunna användas inom många olika studier och nyttjas av flera olika forskargrupper.

Det är helt frivilligt att delta i U-CAN och du kan avstå helt eller när som helst välja att avbryta din medverkan utan att det påverkar din vård och behandling.

Frågor kring ditt deltagande i U-CAN besvaras i första hand av din behandlande läkare.

Här kan du läsa vår detaljerade forskningspersonsinformation.