U-CAN – För patienter

Prov och information samlas in för cancerforskning

Det övergripande målet med U-CAN är få fram nya metoder för att ställa diagnos, ge prognos och behandla cancer. För att uppnå målet behövs forskning som bygger på material som samlas in från patienter. Inom U-CAN arbetar vi med att förbättra både tillgången till och kvaliteten på insamlade patientprover som ska kunna användas i olika forskningsprojekt.

Som patient blir du tillfrågad om du vill medverka i U-CAN-projektet. Det vi vill göra är att ta några extra blodprov, spara material från tumören i samband med operation och samla in information från sjukjournaler och enkäter. Vi kommer också att spara resultat från röntgenundersökningar och laboratorieundersökningar, samt samla in prov och information i samband med uppföljningsbesök.

Det är helt frivilligt att delta och du kan avstå utan att det påverkar din framtida behandling. All information kommer att kodas och alla uppgifter kommer att databehandlas och redovisas som statistik. De kommer därför inte att kunna spåras till dig som person.

Frågor kring ditt deltagande i U-CAN besvaras av din behandlande läkare.

Utförligare beskrivning av vad din medverkan i U-CAN innebär