U-CANs organisation

U-CAN är organiserat i flera nivåer med olika ansvarsområden gällande beslutsfattande och genomförande.Programrådet

U-CANs högsta ledningsgrupp utgörs av Programrådet som består av representanter från alla fyra medverkande lärosäten. Programrådets roll är att överse och följa upp verksamheten med avseende på insamling, ekonomi, forskningsverksamhet och strategiska beslut.

Programrådet består av fem ledamöter: två från Uppsala universitet och en ledamot vardera från Umeå universitet, Stockholms universitet och Kungliga tekniska högskolan. Programrådet är knutet till vetenskapsområdet för medicin och farmaci vid Uppsala universitet vars områdes- och fakultetsnämnd beslutar om Programrådets instruktioner.

Ledamöter av U-CANs programråd

 • Karin Forsberg-Nilsson, Professor, Dekan, Uppsala universitet (ordförande)
 • Katrine Riklund, Professor, Prorektor, Umeå universitet
 • Mathias Uhlén, Professor, Kungliga tekniska högskolan
 • Lena Mäler, Professor, Stockholms universitet
 • Ulf Gyllensten, Professor, Uppsala universitet

Adjungerade vid programrådets möten

 • Tobias Sjöblom, Professor, Programsamordnare U-CAN, Uppsala universitet
 • Per-Henrik Edqvist, Docent, Administrativ chef U-CAN
 • Maréne Landström, Professor, U-CAN-ansvarig vid Umeå universitet

Programberedningen

Programberedningen leder U-CANs praktiska verksamhet och utveckling. Programberedningen fattar även de formella besluten kring ansökningar om U-CAN-material för forskning.

Ordförande i Programberedningen är U-CANs programsamordnare. Programberedningen har därutöver två ledamöter från Uppsala, två från Umeå, samt en från Stockholms universitet eller Kungliga tekniska högskolan.

Ordförande

 • Tobias Sjöblom, Programsamordnare, Uppsala

Ledamöter

 • Maréne Landström, Umeå
 • Magnus Hultdin, Umeå
 • Mats Hellström, Uppsala
 • Patrick Micke, Uppsala
 • Jochen Schwenk, KTH

Adjungerad

 • Per-Henrik Edqvist, Administrativ chef U-CAN

Exekutivkommittéer

Exekutivkommittéerna i Uppsala och Umeå ansvarar för och samordnar det praktiska genomförandet av U-CANs projektplan gällande insamlingen av prover och data i Uppsala respektive Umeå. I Exekutivkommittéerna ingår representanter från alla diagnosgrupper samt representanter för biobank och patologi.

Uppsala

Ordförande:

 • Tobias Sjöblom, Programsamordnare U-CAN, eller
 • Per-Henrik Edqvist, Administrativ chef U-CAN (vid förhinder för Programsamordnaren)  

Ledamöter:

 • Håkan Ahlström, radiologi
 • Anna Beskow, biobank
 • Gunilla Enblad, lymfom
 • Malin Enblad, kolorektalcancer
 • Anna-Karin Haylock, öron- näsa- och halscancer
 • Jakob Hedberg, matstrupe- och magsäckscancer
 • Vivan Hellström, cancer hos organtransplanterade
 • Göran Hesselager, hjärntumörer
 • Michael Häggman, prostatacancer
 • Martin Höglund, hematologi
 • Henrik Lindman, bröstcancer
 • Irina Alafuzoff, patologi
 • Oscar Simonson, lungcancer
 • Karin Stålberg, gynekologisk cancer
 • Peter Stålberg, neuroendokrina tumörer

Umeå

Ordförande:

 • Marene Landström, Huvudansvarig för U-CAN in Umeå

Ledamöter:

 • Magnus Hultdin, hematologi, vice ordförande
 • Mikael Johansson, lungcancer
 • Beatrice Melin, hjärntumörer
 • Camilla Thellenberg-Karlsson, prostatacancer
 • Ingrid Ljuslinder, kolorektalcancer
 • Martin Rutegård, kolorektalcancer
 • Ove Björ, Statistiker
 • Ulrika Andersson, projektkoordinator U-CAN Umeå

Diagnosgrupper

En diagnosgrupp måste består av minst fem personer som alla har ett intresse av att bedriva insamling av prov och data enligt U-CANs modell:

 • En kirurg eller motsvarande
 • En onkolog
 • En patolog
 • En translationell cancerforskare
 • En forskningssjuksköterska

Utöver dessa fasta roller står det diagnosgruppen fritt att själv inkludera andra verksamma kliniker eller forskare för att knyta till sig kompetens och intresse för att driva arbetet och forskningen framåt.

Diagnosgrupperna är organiserade i lokala grupper i Uppsala respektive Umeå och deras främsta uppdrag är att utarbeta och upprätthålla U-CANs rutiner för insamling av prover och data. Diagnosgrupperna har även i uppdrag att granska de forskningsansökningar som inkommer inom respektive diagnosormåde och att därefter lämna sin rekommendation till Programberedningen. Om ett diagnosområde är verksamt i både Uppsala och Umeå har de lokala grupperna ett nära samarbete mellan orterna.

Diagnosgruppsansvariga

Kolorektalcancer

 • Uppsala: Malin Enblad
 • Umeå: Ingrid Ljuslinder
 • Nodansvarig Gävle: Sepher Doroudian

Hematologiska maligniteter och lymfom

 • Uppsala hematologi: Martin Höglund
 • Uppsala lymfom: Gunilla Enblad
 • Umeå: Magnus Hultdin
 • Nodansvarig Västerås: Josefin Hidman
 • Nodansvarig för lymfom Falun/Karlstad/Gävle: Gunilla Enblad

Prostatacancer

 • Uppsala: Michael Häggman
 • Umeå: Camilla Thellenberg Karlsson

Hjärntumörer

 • Uppsala: Göran Hesselager
 • Umeå: Beatrice Melin

Neuroendokrina tumörer

 • Uppsala: Peter Stålberg

Gynekologisk cancer

 • Uppsala: Karin Stålberg

Bröstcancer

 • Uppsala: Henrik Lindman

Lungcancer

 • Uppsala: Oscar Simonson
 • Umeå: Mikael Johansson
 • Nodansvarig Gävle/Falun: Johan Isaksson

Matstrupe- och magsäckscancer

 • Uppsala: Jakob Hedberg

Öron-, näsa- och halscancer

 • Uppsala: Anna-Karin Haylock

Cancer hos organtransplanterade

 • Uppsala: Vivan Hellström

Cancer-Covid insamlingen

 • Uppsala: Gunilla Enblad

Till sidans topp

Senast uppdaterad: 2022-05-07