U-CAN-projektets historik

2009

 • Svenska regeringen utlyser en satsning på 'Strategiska forskningsområden' i sin budgetproposition 2009 /10:1
 • Uppsala universitet (UU) ansöker om att instifta ett strategiskt cancerområde tillsammans med Umeå universitet (UmU), Stockholms universitet (SU) och Kungliga tekniska högskolan (KTH), vilket beviljas.

2010

 • Etiktillstånd för U-CAN erhålls. Ansvarig forskare för projektet är Bengt Glimelius.
 • En administrativ chef/projektkoordinator anställs för att hjälpa till att driva projektet. 
 • Arbetet med att starta diagnosgrupper och etablera arbetsformer för projektet startar.
 • U-CAN startar insamling inom de första diagnosområdena:
  • Kolorektalcancer (UU+UmU)
  • Hjärntumörer (UU+UmU)
  • Prostatacancer (UU)
  • Hematologiska maligniteter (UU)
  • Lymfom (UU)
 • Totalt inkluderade patienter i U-CAN: 470
 • Totalt antal forskningsansökningar: 0

2011

 • Genom nära samarbete mellan Akademiska sjukhuset, Uppsala universitet och Uppsala biobank sjösätts i maj infrastrukturen för sjukvårdsintegrerad biobankning för att kunna möta U-CANs behov av biobankning och spårbarhet dygnet runt, året runt. Uppsalas modell för sjukvårdsintegrerad biobankning kommer senare att stå modell för kommande nationella satsningar på biobankningsinfrastrukturer i Sverige.
 • Insamling av hematologiska maligniteter, lymfom, prostatacancer och lungcancer startar i Umeå.
 • Totalt inkluderade patienter i U-CAN: 2.027
 • Totalt antal forskningsansökningar: 1

2012

 • Insamling av gynekologisk cancer startar i januari i Uppsala.
 • Insamling av hematologiska maligniteter och lymfom startar i juni i Falun.
 • Totalt inkluderade patienter i U-CAN: 3.786
 • Totalt antal forskningsansökningar: 4

2013

 • Insamling av neuroendokrina tumörer startar i april i Uppsala.
 • Insamling av bröstcancer startar i oktober i Uppsala.
 • Totalt inkluderade patienter i U-CAN: 5.564
 • Totalt antal forskningsansökningar: 8

2014

 • Regeringen och Vetenskapsrådet annonserar en utvärdering av de Strategiska forskningsområdena som skall presenteras 2015. Rapporteringsarbetet påbörjas.
 • Insamling av lymfom startar i oktober i Karlstad.
 • Totalt inkluderade patienter i U-CAN: 7.527
 • Totalt antal forskningsansökningar: 16

2015

 • Insamling av lungcancer startar i januari i Uppsala.
 • Insamling av lungcancer startar i Falun och Gävle.
 • Rapporten från utvärderingen av de Strategiska forskningsområdena presenteras (länk till rapporten). I rapporten får U-CAN toppbetyg, rekommenderad fortsatt finansiering och det konstateras att: "the project is on the frontline in an international perspective", och att "the project is developing with high standard".
 • Totalt inkluderade patienter i U-CAN: 9.787
 • Totalt antal forskningsansökningar: 22

2016

 • U-CAN anställer en ny administrativ chef/projektkoordinator.
 • U-CAN inleder samarbete med den europeiska biobanksinfrastrukturen, BBMRI-ERIC.
 • Ansvarig forskare för U-CAN byts till Gunilla Enblad.
 • Totalt inkluderade patienter i U-CAN: 12.370
 • Totalt antal forskningsansökningar: 40

2017

 • En ny och diagnos-gemensam forskningspersonsinformation och samtyckesblankett införs i Uppsala och vid medverkande noder från första januari och ersätter därmed alla tidigare diagnosspecifika samtycken.
 • Flera viktiga förändringar sker i etiktillståndet, bland annat:
  • Utökning av vilka diagnoser som kan ingå i U-CAN.
  • Möjlighet att samla fler sorters provtyper.
  • Möjlighet att inkludera kontrollpatienter med andra diagnoser än cancer.
  • Etiktillstånd för att skapa den IT-struktur och databas som senare blir "Octopus".
 • Insamling av magsäcks-/matstrupscancer startar i augusti i Uppsala.
 • U-CAN utlyser stöd till lönemedel för doktorander och post-docs under en period av max fyra år. Fyra ansökningar beviljas.
 • Totalt inkluderade patienter i U-CAN: 14.997
 • Totalt antal forskningsansökningar: 64

2018

 • Arbetet med att skapa U-CANs egna IT-struktur och databas 'Octopus' påbörjas i samarbete med Uppsala biobank och Uppsala Clinical Research Center.
 • Andra forskningsprojekt börjar anknyta till U-CAN för att dra nytta av U-CANs infrastruktur för prov- och datainsamling.
 • Insamling av huvud-/halscancer startar i oktober i Uppsala.
 • Etiktillståndet utökas till att omfatta:
  • Möjlighet att inkludera även friska frivilliga som kontroller.
  • Nytt samtycke skapas för friska frivilliga kontrollpersoner.
  • Samtycket och etiken anpassas till nya GDPR-lagstiftningen.
  • Möjlighet att samla alla typer av tumörsjukdomar inom ramen för U-CAN.
 • Totalt inkluderade patienter i U-CAN: 17.538
 • Totalt antal forskningsansökningar: 85

2019

 • U-CAN inför en enhetlig och prestationsbaserad ersättningsmodell för att kompensera sjukvården för deras arbete med U-CAN.
 • Första versionen av U-CANs IT-system "Octopus" tas i drift.
 • Arbetet med att ta fram nya enkäter påbörjas, den nya enkätversionen etikgodkänns samt implementeras.
 • Insamling av cancer hos organtransplanterade startar i september i Uppsala.
 • Totalt inkluderade patienter i U-CAN: 19.756
 • Totalt antal forskningsansökningar: 105

2020

 • Cancer-Covid-insamlingen startar den 1 april, endast 2 månader efter pandemin nått Sverige tack vare att U-CANs infrastruktur och etiktillstånd redan finns på plats.
 • Alla insamlingsnoder (Falun, Karlstad, Gävle) integreras i "Octopus".
 • Totalt inkluderade patienter i U-CAN: 22.328
 • Totalt antal forskningsansökningar: 128

2021

 • Insamling av lever-, gallgångs- och bukspottkörtelcancer startar i april.
 • Insamling av vissa hematologiska maligniteter startar i maj i Västerås.
 • Insamling av kolorektalcancer och kontroller (endoskopipatienter) startar i september i Gävle.
 • En större översyn av U-CANs insamlingsrutiner genomförs och förändringarsarbetet påbörjas.
 • Totalt inkluderade patienter i U-CAN: 23.696
 • Totalt antal forskningsansökningar: 157

2022

 • Implementering av U-CANs nya insamlingsrutiner sker i januari.
 • U-CANs hemsida omarbetas i grunden och får både ny struktur och nytt innehåll.
 • U-CAN utlyser forskningsstöd för projekt som under perioden 2022/2023 använder U-CANs prov och data. Budgeten är på 2 MSEK.
 • U-CAN firar 12-års jubileum med en heldags föreläsningar av forskare från hela Sverige som använt material från U-CAN i sin forskning.
 • Totalt inkluderade patienter i U-CAN: 25.685
 • Totalt antal forskningsansökningar: 171

Senast uppdaterad: 2023-06-02