Om U-CAN

logotyper för Uppsala universitet, Umeå universitet, KTH och Stockholms universitet

Fyra lärosäten medverkar i U-CAN.
 

Våra mål

  • U-CAN ska bli internationellt ledande inom hög-kvalitativa, longitudinella biobanker för vissa typer av cancer.
  • U-CAN ska bli ett kunskapsnav för klinisk och translationell cancerforskning

Vårt erbjudande

  • U-CAN erbjuder forskare och företag forskningssamarbeten kring longitudinella data och prover från vår biobanksprovsamling.
  • U-CAN samverkar med företag inom Life Science-området för att driva projekt till nytta för både näringsliv och akademi.

Vår verksamhet

U-CAN samlar in och strukturerar data, biomolekyler, tumör- och blodprover från cancerpatienter. Informationen samlas in före, efter och under behandling. Alla dessa data och prover gör vi tillgängliga för forskare och företag som vill utveckla diagnos och behandling av tumörsjukdomar.

Sedan starten 2010 har U-CAN byggt en infrastruktur för att samla data och skapa en biobank för cancerforskning. Målet är att ha vävnads- och blodprover från 30 % av Sveriges cancerpatienter.

Diagnosområden som ingått sedan starten av U-CAN är tjock- och ändtarmscancer (kolorektalcancer), lymfom och leukemier (hematologiska maligniteter), hjärntumörer och prostatacancer. Standardiserade metoder för prov- och datainsamling infördes 2011. Året därefter utökades insamlingen med prover från patienter med gynekologisk cancer. Därefter har neuroendokrina tumörer, bröstcancer,  lungcancer, matstrupe- och magsäckscancer, öron-, näsa- och halscancer, cancer hos organtransplanterade samt lever- och bukspottskörtelcancer tillkommit som U-CAN-diagnoser.

U-CAN medverkar i och stödjer även utbildning inom cancerområdet. Därför deltar U-CAN bland annat i den nationella forskarskolan NatiOn samt på det internationella masterprogrammet i molekylär medicin vid Uppsala universitet. Vi stödjer även doktorander och post doc-forskare som forskar på U-CAN-materialet med lönemedel, vilket kan ansökas om vid särskilda utlysningar.

I forskningsartikeln U-CAN: a prospective longitudinal collection of biomaterials and clinical information from adult cancer patients in Sweden (extern websida) beskrivs U-CAN:s verksamhet under de fem första åren.

Senast uppdaterad: 2021-05-11