Om U-CAN

En sammanfattning av projektet

Ett samarbete mellan akademi och sjukvård

U-CAN är ett samarbetsprojekt som drivs av Uppsala universitet tillsammans med Umeå universitet, Stockholms universitet och Kungliga tekniska högskolan i nära samarbete med sjukvården: Akademiska sjukhuset i Uppsala, Norrlands universitetssjukhus i Umeå samt sjukhusen i Gävle, Västerås, Karlstad och Falun. Tillsammans täcker upptagningsområdet 2/3 av Sveriges yta och 1/3 av befolkningen.

Prov- och datainsamling för framtida cancerforskning

Sedan starten 2010 har U-CAN byggt en infrastruktur för att samla data och skapa en biobanksprovsamling för cancerforskning. Provtagning sker från patienter vid flera tillfällen under sjukdomens förlopp i syfte att kunna besvara frågeställningar kring tumörers uppkomst, behandling och utveckling. Alla prover och data som samlas in görs (efter genomgången ansökningsprocess) tillgängliga för forskare och företag som vill öka kunskapen kring cancer samt utveckla diagnostik och behandling av tumörsjukdomar.

Stödjer utbildning på grund- och forskarnivå

U-CAN medverkar i och stödjer även utbildning inom cancerområdet. Därför deltar U-CAN bland annat i den nationella forskarskolan NatiOn samt på det internationella masterprogrammet i molekylär medicin vid Uppsala universitet. Vi stödjer även doktorander och post doc-forskare som forskar på U-CAN-materialet med lönemedel, vilket kan ansökas om vid särskilda utlysningar.

Logotyper universitet och regioner
Logotyper för de fyra medverkande universiteten och de två huvudsakliga medverkande Regionerna

Senast uppdaterad: 2022-08-16