U-CAN välkomnar lever- och bukspottskörtelcancer-gruppen

2021-05-06

I april 2021 startade det trettonde av U-CANs diagnosområden: lever-, gallgångs- och bukspottskörtelcancer. Dessa cancerformer har oftast en väldigt dålig prognos och U-CAN hoppas därför att genom insamling av prov och data från patienter bidra till forskning för förbättrad överlevnad och individuella behandlingsmetoder.

Insamlingen bedrivs idag endast vid Akademiska sjukhuset dit även många patienter från hela sjukvårdsregionen Uppsala/Örebro remitteras för kirurgi. Årligen insjuknar sammanlagt ca 3500 personer i Sverige i dessa sjukdomar, och vid Akademiska sjukhuset räknar man med att inkludera cirka 200 nya patienter per år.

Alla nyheter