Nytt stöd för utformning av studier

2018-10-29

För att stödja utformningen av forskningsstudier som använder material från U-CANs samling har U-CAN tagit fram ett dokument som beskriver faktorer som ska tas hänsyn till vid studiedesignen och beskrivas i U-CAN-ansökan.

Dokumentet med riktlinjer för studiedesign finns tillgängligt via länken nedan, samt på sidorna för forskare. Med dokumentet vill U-CAN främja hög standard på föreslagna studier och tydliggöra faktorer som bedöms vid utvärdering av ansökningar. De forskare som önskar mer omfattande stöd för utformningen av sin ansökan uppmanas att kontakta U-CAN via e-post (u-can@igp.uu.se).

U-CANs riktlinjer för studiedesign

Alla nyheter