Ökat antal forskningsansökningar 2017

2017-12-22

Intresset för U-CAN-provsamlingen har varit fortsatt högt under 2017 och nyligen passerade antalet ansökningar om U-CAN-prover till forskning föregående års nivå.

Med en dryg vecka kvar av året har 20 nya ansökningar om att ta ut blod- och/eller vävnadsprover från samlingen inkommit och alla cancerdiagnosgrupper som inkluderas i U-CAN har nu mottagit minst en ansökan.

Alla nyheter