Statistik för patienter som inkluderats i U-CAN i Uppsala-Örebro-regionen

2017-11-24

Nu finns statistik som beskriver resultatet för U-CAN-insamlingen av blodprover från cancerpatienter vid sjukhusen i Karlstad och Gävle tillgängliga på hemsidan.

Sedan tidigare finns denna information även tillgänglig för patienter som inkluderats på Akademiska Sjukhuset i Uppsala.

Insamlingsstatistik för Uppsala

Insamlingsstatistik för Karlstad och Gävle

Alla nyheter