Nya U-CAN-diagnoser i Uppsala: Cancer i matstrupe och magsäck

2017-07-03

Från och med 1 juli 2017 samlar U-CAN i Uppsala även prover från patienter med cancer i matstrupe och magsäck.

Patienterna inkluderas vid kirurgkliniken vid Akademiska sjukhuset och följs enligt diagnosspecifika rutiner. Diagnosgruppsansvarig är överläkare och docent Jakob Hedberg. U-CAN räknar med att inkludera cirka 50 patienter per år inom dessa relativt ovanliga diagnoser.

Alla nyheter