U-CAN beviljar stöd till doktorander och postdok

2017-06-15

Under våren 2017 utlyste U-CAN stöd till lönemedel för doktorander eller postdok som avser bedriva forskning med utgångspunkt i U-CAN-materialet. Fyra ansökningar beviljades medel för en period på mellan två och fyra år.

Projekten som beviljades är fokuserade på diagnoserna akut myeloisk leukemi, glioblastoma multiforme (GBM), kronisk lymfatisk leukemi och lungcancer och har titlarna:

  • Plasmaproteiner som nya biomarkörer i akut leukemi.
  • Helgenomsekvensering av GBM-patienter i U-CAN för att finna nya kandidatvarianter relaterade till tumörutveckling och tumörprogression.
  • Klinisk och molekylär karaktärisering av kronisk lymfatisk leukemi: fokus på den populationsbaserade U-CAN-kohorten.
  • Immunomonitoringering av lungcancerpatienter behandlade med ”checkpoint”-blockad.

Stödet är sammanlagt 2,6 miljoner kronor under en fyraårsperiod.

Alla nyheter