Tobias Sjöblom får Eric K. Fernströms Svenska Pris 2016

2016-12-07

U-CAN:s programsamordnare Tobias Sjöblom tilldelas Eric K. Fernströms Svenska Pris, bland annat för sitt arbete med att bygga upp U-CAN:s verksamhet.

I motiveringen till priset framgår att Tobias Sjöblom belönas för sin excellenta forskning inom cancergenetik och utveckling av nya tekniker för mutationsanalyser. Genom sitt arbete, bland annat genom att skapa den longitudinella cancerbiobanken U-CAN, har han avsevärt förbättrat möjligheten till ny, mer effektiv och träffsäker cancerbehandling.

Eric K. Fernströms Svenska Pris delas ut till yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare vid medicinska fakulteter i Sverige och överlämnas i Lund den 2 november 2016.

Alla nyheter