Ny design och nytt innehåll på U-CANs hemsida

2022-04-27

U-CAN lanserar en ny och förbättrad webplats med flera nya sidor och mycket mer matnyttig information för webplatsens besökare. 

Det nya innehållet innebär bland annat fördjupad information riktad till patienter och forskningspersoner om vad det innebär att medverka i studien. Många nya forskningsprojekt som använder, eller har använt, U-CAN-material presenteras nu även på webben i syfte att synliggöra delar av all den forskning som använder projektet för allmänheten.

För forskare som vill göra uttag från U-CAN finns på de nya sidorna detaljerade beskrivningar av hur den pre-analytiska provhanteringen går till och vilka data som man kan förvänta sig att få via U-CAN. Vi har även sidor som i detalj beskriver uttagsprocessen och vilka steg, krav och blanketter som ingår i denna.

Bland de nya sidorna beskrivs även U-CAN-projektets egna IT-system "Octopus", en kortfattad historisk översikt över projektets utveckling, en lista över de publikationer som använt U-CAN-material, samt en helt ny sida för att ladda ner statistik och beskrivningar av de olika diagnosernas/kohorternas innehåll.  

Alla nyheter