U-CAN statistik

Översikt av insamlingen

Bilderna nedan visar en sammanställning av antalet samtyckande provgivare per diagnosområde och ort (23772 totalt), och en sammanställning av antalet forskningsansökningar som inkommit till U-CAN per år (152 totalt) fram till 2022-01-01.

För fördjupande statistik på detaljnivå, se nedladdningsbara pdf:er för respektive diagnos nedan. Siffrorna uppdateras ca en gång per år.  

Antal provgivare per diagnosområde och ort

Antal provgivare per ort och diagnosområde
Tabell över antalet samtyckande individer per ort och diagnos, till och med 2022-01-01.

Antal forskningsansökningar till U-CAN över tid

Forskninmgsuttag 2011-2021
Graf över antalet uttagsansökningar per år till och med 2022-01-01.

Fördjupande diagnosspecifik statistik

Observera att siffrorna endast gäller för insamlingen i Uppsala och medverkande sjukhus i Uppsala-Örebros sjukvårdsregion. För statistik från Umeå hänvisas till Biobanken Norr.

Senast uppdaterad: 2022-05-06