Dokument för sjukvårdspersonal

Sidans innehåll

Gemensamma dokument

Diagnosspecifika dokumentSamtyckesblanketter

Svenska

Engelska

Arabiska

Generella rutiner för U-CAN-arbetet

Diverse

Enkäter

OBS! På grund av att den inte kan scannas in senare får inte den svenska enkäten i pdf-format skrivas ut och lämnas till patienter - använd endast de förtryckta enkäthäftena med unika löpnummer. Däremot får den engelska enkäten i pdf-format skrivas ut och användas av patienter, då denna senare kommer att hanteras manuellt.

Övrigt

Diagnosspecifika dokument

Bröstcancer

Gynekologisk cancer

Hjärntumörer

Huvud-halscancer

Kolorektalcancer

Leukemier

Lever, gallgång och bukspottskörtelcancer

Lungcancer

Lymfom

Magsäck/matstrupscancer

Neuroendokrin cancer

Organtransplanterade med cancer

Prostatacancer

Till sidans topp

Senast uppdaterad: 2022-06-17