Antal patienter

Vid årsskiftet 2020 hade totalt 22 251 patienter inkluderats i U-CAN. Mer statistik över antalet patienter finns i dokumentet Detaljerad information om insamlingen (pdf).

Tabell över antalet patienter i U-CAN 2010-2020 totalt samt uppdelat på ort och diagnos
Sammanlagt deltar fler än 22 000 patienter med olika cancerdiagnoser som behandlas vid de fem sjukhus som bidrar till U-CANs provinsamling

Provtagningar av patienter i U-CAN

I diagrammen nedan visas hur många patienter som provtagits 1, 2, 3 osv gånger inom respektive diagnos.

Statistiken uppdateras varje månad. Siffrorna nedan gäller patienter vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Ytterligare patienter inkluderas kontinuerligt vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå samt vid länssjukhus i Uppsala-Örebro-regionen.

Statistik för patienter som inkluderats i Uppsala-Örebro-regionen
 

Inkluderade patienter i Uppsala

(Senast uppdaterad: 2021-06-25)

Totalt antal patienter: 14533Colorectal cancers (2010-, 2245 cases)


Prostate cancers (2010-, 1053 cases)


U-CAN Hematological malignancies (2010-, 2059 cases)


Brain tumors (2010-, 2713 cases)


Lymphomas (2011-, 584 cases)


OB/GYN cancers (2012-, 1729 cases)


Breast cancers (2013-, 2027 cases)


Neuroendocrine tumors (2013-, 749 cases)


Lung cancers (2015-, 1126 cases)


Ventrikel/esophagus (2017-, 69 cases)


Head-neck cancers (2018-, 109 cases)


Cancer in organ transplanted (2019-, 70 cases)
Senast uppdaterad: 2021-06-28