Fler än 22 000 patienter

Nu finns prover från mer än 22 000 patienter i U-CAN, att användas inom cancerforskningen.

Statistik över insamlade prover

U-CAN:s provinsamling

U-CAN samlar in och strukturerar data, biomolekyler, tumör- och blodprover från cancerpatienter. Informationen samlas in före, under och efter behandling. Alla dessa data och prover gör vi tillgängliga för forskare och företag som vill utveckla diagnos och behandling av tumörsjukdomar.

Målsättningen är att samla in färskfruset material från minst 95 % av tumörerna och säkerställa att information om minst 98 % av patienterna förs in i kvalitetsregister. Forskare kan efter ansökan få tillgång till longitudinellt insamlade prov i kombination med patientdata och eventuella röntgenbilder.

Foto av provrör i ett ställ
Senast uppdaterad: 2021-05-11