Samarbeta med U-CAN

Del av händer som arbetar med att göra en vävnadsmatris

U-CAN kan ingå som samarbetspartner i projekt som drivs av både företag, akademi och sjukvård.

Ett av U-CAN:s huvudsyften är att utöka samarbetet mellan akademi och industri. U-CAN kan därför ingå som samarbetspartner i projekt som drivs av både företag, akademi och sjukvård. Företag som vill samarbeta med U-CAN och/eller universitetsforskare tecknar standardiserade samarbetsavtal som reglerar immaterialrätt, publikationer och hantering av prover och data. Avtalen kan i vissa delar omförhandlas vid behov men måste följa svensk lagstiftning.

För att säkerställa relevansen för industrin har U-CAN-representanter haft kontinuerlig kontakt med LIF – de forskande läkemedelsföretagens organisation i Sverige –, små och medelstora företag samt stora läkemedelsföretag, för att se till att U-CAN:s aktiviteter motsvarar industripartnernas krav för framtida kliniska prövningar, läkemedelsutveckling inom onkologi samt datahantering. Företag som tillverkar analysinstrument, alltifrån små lab-baserade instrument till stora MRI- eller PET-kameror, kan också hitta en lämplig partner i U-CAN.

Om ert företag ser möjligheter till forskningssamarbeten med U-CAN, kontakta oss via u-can@igp.uu.se. Använd gärna vår pre-proposal form (pdf) för att beskriva ert projekt samt de prover som eftersöks.

Infomation om vilket material som samlas

Statistik över provsamlingen