Skymning över vatten

En resurs för cancerforskning

Ett nära samarbete mellan akademi och sjukvård som möjliggör bred och högkvalitativ cancerforskning baserat på patientprover.

U-CANs provsamling

Paraffinklossar

Ladda ner detaljerad statistik över U-CANs olika delkohorter mellan åren 2010-2021, uppdelat per diagnosområde.

Till statistiken

Senast uppdaterad: 2023-08-11