Foto på en hand som håller ett mikroskopiglas

U-CAN - en resurs för cancerforskningen

Framgångsrikt samarbete mellan universitet och sjukvård gör att material från fler än 22 000 individer nu finns tillgängligt för cancerforskning.

Det här är U-CAN

logotyper för Uppsala universitet, Umeå universitet, KTH och Stockholms universitet

Fyra lärosäten medverkar i U-CAN.
 

Begreppet cancer innefattar mer än två hundra sjukdomar som alla orsakas av att celler växer okontrollerat. Under de senaste decennierna har antalet cancerpatienter som botas ökat. Cancerbehandlingar försvåras tyvärr av att sjukdomen yttrar sig mycket olika för olika patienter. Det är därför viktigt att framtidens behandling utformas så att den är avpassad för den enskilda patientens cancersjukdom.

U-CAN samlar in och organiserar prov som tas från patienter före, under och efter cancerbehandling. Information om patienterna och röntgenbilder samlas också in. Vi använder materialet för att utveckla bättre diagnostik och bättre karaktärisera olika tumörsjukdomar. Vi kommer också att utveckla och utvärdera nya mediciner och andra nya behandlingsmetoder, samt undersöka vad som gör att en behandling fungerar eller inte.

I forskningsartikeln U-CAN: a prospective longitudinal collection of biomaterials and clinical information from adult cancer patients in Sweden beskrivs U-CAN:s verksamhet under de fem första åren.

Mer information om U-CAN

Senast uppdaterad: 2021-08-31