Aktuellt

Stor satsning på hematologiska maligniteter inleds

Med hematologiska maligniteter menas tumörsjukdomar som utgår från celler i blodbildande organ och immunsystemet, till exempel leukemier och lymfom. I den aktuella satsningen kommer forskarna att använda U-CAN-prover och andra biobanksprover för att kartlägga molekylära förändringar och korrelera fynden till kliniskt förlopp eller svar på behandling. Målet är att förbättra diagnostik, behandling och överlevnad vid hematologiska maligniteter hos både vuxna och barn.

Prostatacancerprover börjar användas för tissue micorarrayer

I början av december 2014 påbörjades produktionen av så kallade tissue microarrayer för U-CAN-prover inom prostatacancer.

Välkommen till U-CAN

Begreppet cancer innefattar mer än två hundra sjukdomar som alla orsakas av att celler växer okontrollerat. Under de senaste decennierna har antalet cancerpatienter som botas ökat. Cancerbehandlingar försvåras tyvärr av att sjukdomen yttrar sig mycket olika för olika patienter. Det är därför viktigt att framtidens behandling utformas så att den är avpassad för den enskilda patientens cancersjukdom.

U-CAN samlar in och organiserar prov som tas från patienter före, under och efter cancerbehandling. Information om patienterna och röntgenbilder samlas också in. Vi använder materialet för att utveckla bättre diagnostik och bättre karaktärisera olika tumörsjukdomar. Vi kommer också att utveckla och utvärdera nya mediciner och andra nya behandlingsmetoder, samt undersöka vad som gör att en behandling fungerar eller inte.
 

Till den 30 juni 2014 hade totalt 6745 patienter inkluderats i U-CAN.
För att se fördelningen mellan diagnoser gå till sidan "För forskare"


Information om hur man kan få tillgång till prover finns under menyn "För forskare"
 

  

Logotyp Umeå universitet Logotyp Stockholms universitet Logotyp KTH

Logotyp Akademiska sjukhuset 

Nyheter

Lungcancer ny diagnos i U-CAN

Från den 19 januari 2015 ingår lungcancer som ny diagnos i U-CAN.

Pernilla Wikström får 34 miljoner kronor i forskningsbidrag

U-CAN-forskaren Pernilla Wikström har beviljats ett bidrag på 34 miljoner kronor i SSF:s utlysning ”Nya biomarkörer med klinisk relevans”.

U-CAN-insamling har startat i Karlstad

Sedan mitten av oktober deltar sjukhuset i Karlstad i U-CAN genom att samla blodprover från patienter med lymfom enligt U-CAN:s rutiner.


Alla nyheter