Aktuellt

Invigning av nya PET/MR-anläggningen

Torsdagen den 23 oktober invigs Sveriges första PET/MR-utrustning vid Akademiska sjukhuset. Utrustningen kommer att användas för helkroppsundersökningar för att bland annat upptäcka tumörer och utvärdera behandlingar.

Välkommen till U-CAN

Begreppet cancer innefattar mer än två hundra sjukdomar som alla orsakas av att celler växer okontrollerat. Under de senaste decennierna har antalet cancerpatienter som botas ökat. Cancerbehandlingar försvåras tyvärr av att sjukdomen yttrar sig mycket olika för olika patienter. Det är därför viktigt att framtidens behandling utformas så att den är avpassad för den enskilda patientens cancersjukdom.

U-CAN samlar in och organiserar prov som tas från patienter före, under och efter cancerbehandling. Information om patienterna och röntgenbilder samlas också in. Vi använder materialet för att utveckla bättre diagnostik och bättre karaktärisera olika tumörsjukdomar. Vi kommer också att utveckla och utvärdera nya mediciner och andra nya behandlingsmetoder, samt undersöka vad som gör att en behandling fungerar eller inte.
 

Till den 30 juni 2014 hade totalt 6745 patienter inkluderats i U-CAN.
För att se fördelningen mellan diagnoser gå till sidan "För forskare"


Information om hur man kan få tillgång till prover finns på under menyn "För forskare"
 

  

Logotyp Umeå universitet Logotyp Stockholms universitet Logotyp KTH

Logotyp Akademiska sjukhuset 

Nyheter

Ny databas för strålterapiinformation

2014-05-28

U-CAN har medverkat i utvecklingen av en databas för strålterapiinformation. Databasen, kallad MIQA, har hittills implementerats i Uppsala, Umeå och Kalmar och avsikten är att alla sjukhus i Sverige ska anslutas.

Provtagning för forskning om resistens vid cancerbehandling godkänd

2014-05-26

Etikprövningsnämnden har godkänt en ansökan om provtagning av tumörer från patienter med avancerad cancer. Det innebär att forskningsprojekt kan inledas som syftar till att förstå hur tumörer utvecklar behandlingsresistens.

Forskarskolan NatiOn får bidrag från Cancerfonden

2014-03-12

Cancerfonden har nyligen beslutat att bevilja medel till forskarskolan NatiOn. U-CAN medverkar i forskarskolan och det beviljade bidraget har sökts av forskare vid Karolinska Institutet tillsammans med U-CAN-forskare.